25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

ESM : New Normal..? yang menghalangi Masjid Untuk dibuka, wajib di lawan..!!!

Berdasarkan Logika Alqur’an Teori ESM OST JUBEDIL, perlu kita baca dan cermati QS. Al Jumu’ah ayat 1. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Maharaja, Yang Mahasuci, Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana., 9. Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum‘at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui., 10. Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Baca QS. Al Baqarah ayat 125: Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: “Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i’tikaf, yang ruku’ dan yang sujud”.
Q.S. At Taubah ayat 18 : Hanya yang memakmurkan Masjid-Masjid ALLAH ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada ALLAH , maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dalam konteks konstitusi dalam penegakan dan penghormatan kepada ALLAH Subhanahu Wata’ala Sila Pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa Juncto Sila Kedua : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Bahwa umat Islam dalam melaksanakan ibadah keagamaannya telah dilindungi oleh Negara/Pemerintah sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 berbunyi “NEGARA MENJAMIN kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk BERIBADAT menurut agamanya dan kepercayaannya itu ” .

Sehingga JIKA MASIH ADA HIMBAUAN melalui SURAT EDARAN, TV, RADIO dan PERS yang CENDRUNG MELARANG sholat di masjid dari siapapun baik dari Pemerintah, Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia serta para Ulama atau oknum-oknum yang ada di MUI untuk Sholat dilaksanakan di Rumah Saja, maka itu BERTENTANGAN dengan Al Qur’an, Hadist Nabi Muhammad SAW dan Konstitusi NKRI.

Padahal Program Pemerintah New Normal yang abnormal itu akan membuka kembali Mall, Pusat perbelanjaan, tempat rekreasi dan Pariwisata lainnya sehingga tidak ada alasan lagi bagi umat Islam untuk menutup masjid-masjid kalaupun ada oknum-oknum yang masih melakukan pelarangan atau menutup sementara Masjid-masjid dari ibadah Sholat 5 waktu dan Sholat Jum’at maka wajib hukumnya umat Islam untuk melakukan perlawanan karena Ibadah itu adalah Hak asasi manusia yang telah dijamin oleh Undang-undang.

Jadi kepada seluruh umat Islam sebagai bukti ke-Imanan dan ke-Islamannya harusnya tunduk dan patuh kepada perintah ALLAH dan RASUL NYA bukan kepada PEMBESAR- PEMBESAR JAHAT ( Q.S. AL An’am Ayat 123 ) yang SUKA NIPU RAKYAT dan menghalang-halangi umat Islam untuk melaksanakan Sholat berjamaah di Masjid-Masjid dengan alasan apapun karena dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mengikuti protap/SOP penanganan Covid 19 dengan melakukan social distancing dan menjaga kebersihan.

Sehingga ancaman ALLAH kepada pihak-pihak yang menghalang-halangi apalagi melarang Sholat di masjid-masjid telah dijelaskan dalam Alqur’an Surah Al Baqarah ayat 114 yang artinya : Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalanghalangi menyebut nama ALLAH dalam Masjid -Masjid-NYA , dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (mesjid ALLAH ), kecuali dengan rasa takut (kepada ALLAH ). Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di Akhirat mendapat siksa yang berat.

UNTUK ITU KEPADA SELURUH UMAT ISLAM INDONESIA MARI KITA SEMUA BERGERAK MEMAKMURKAN MASJID-MASJID DISELURUH INDONESIA, KITA HIDUPKAN ALQUR’AN, SHOLAT DAN INFAQ DI MASJID-MASJID, BAGI DKM-DKM YANG TAKUT MEMBUKA KEMBALI MASJID-MASJID SUDI KIRANYA MUNDUR SEBAGAI PENGURUS DKM ATAU AKAN DIDESAK OLEH WARGA SETEMPAT UNTUK MUNDUR SEBAGAI PENGURUS DKM..!!!

Salam Takziem, semoga bermanfaat..

Bogor, 31 Mei 2020
DR. H. EGGI SUDJANA MASTAL, SH, MS.i
ADVOKAT SENIOR/KETUA DEWAN PENDIRI PPMI
Korespondensi Tlp/WA 0855 1231 959

About Post Author